Veterinarska stanica Sesvete

| Hrvatski | Engleski
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Veterinarska stanica Sesvete d.o.o.

 

Ambulanta Belovar

 

Na ovom mjestu, prije izgradnje postojećeg objekta, bila je ova zgrada (foto:1963.g). Sagradio ju je Kotar sv. Ivan Zelina, na zemljištu koje je donirala Josipa Hochsinger rođ. Leitnert, iz Belovara Moravečkog. Sagrađena je 1939. godine, a potpuno dovršena 1941. godine.

Prvi službeno postavljeni kotarski veterinar bio je dr Đuro Šironja, rodom iz Osijeka. Zatim dolaze veterinari: dr Mario Kurir, dr Muharem Palalić,dr Dragutin Radančević, dr Franjo Šinjor, te kao posljednji stalni veterinar ove ambulante 1967.g. dolazi dr Krešimir Kovač, koji ostaje sve do umirovljenja 2003. godine. Povremeno u ambulanti, bilo kao pomoć, bilo kao zamjena, u razdoblju od 1956. do 2003. godine radili su veterinari: dr Josip Marković, dr sci. Eduard Mrkvička, dr Ivan Filjak, dr Branko Mihelić, dr Nikola Vrabac, dr Mladen Jelačić, dr Krunoslav Rukavec, dr Goran Čukelj, dr Ivan Pušić. Veterinarski pomoćnici, koji su radili u ambulanti: Ivan Rukelj, vet. tehničar, Vjekoslav Galić, vet. bolničar.

Zgrada je srušena u kolovozu 2003.godine. Iste se godine u listopadu počela graditi nova, danas postojeća zgrada, koja je dovršena u studenom 2004.godine, a sa radom počela  03.01.2005.godine.

 

Kontakt:

Varaždinska 55

10360 Belovar

Hrvatska

T - 00385 1 2042 024

F - 00385 1 2042 024

E - ambulanta-belovar@vs-sesvete.hr

savjetodavna služba:

E - info-belovar@vs-sesvete.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak : 08:00 - 19:00

Subotom: 08:00 - 12:00

 

Dežurni telefon za hitne intervencije izvan radnog vremena
- 00385 1 2000 191 (0-24)

 

a| ©2008 Veterinarska stanica Sesvete